תקנון האתר:

התקנון מתייחס לשני המינים ובא להסדיר את התנאים בין האתר dganita.com ובין הקונה. dganita.com הינו חנות מקוונת. אדם אשר רוכש מוצר או מוצרים דרך האתר מצהיר, כי קרא ומסכים לתקנון זה במלואו. רשאי לקנות באתר כל מי שמלאו לו 18 שנים לפחות, ו/או חברה. אין לעשות שימוש באתר שלא למטרת קבלת מידע ורכישת מוצרים, אלא אם התקבל אישור בכתב מאיתנו. הזמנה תאושר לאחר אישור התשלום מחברת paypal, ורק אם סיפק הרוכש את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה. אנו מתחייבים שלא נעשה כל שימוש אסור במידע אשר מתקבל מהלקוחות. משלוחים יבוצעו בתוך 3 ימי עסקים מקבלת ההזמנה. ימי עסקים אינם כוללים סופי שבוע וחגים. באם מוצר אזל מהמלאי, נודיע על כך למזמין ונאפשר לו לבחור כל מוצר אחר או לבטל את רכישתו. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו בתוך 14 ימי עסקים, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש,  באריזה המקורית, כאשר המוצר והאריזה אינם פגומים. במקרה של החזרה או החלפת מוצר, עלות המשלוח חזרה תחול על הקונה, וזאת לאחר שהודיע בכתב ונימק מדוע ברצונו לבטל את העסקה. מוצר אשר נעשה בו שימוש אינו ניתן להחזרה. לאחר קבלת המוצר, הלקוח יזוכה במחיר המוצר בלבד ולא בדמי המשלוח ששילם. ברכישה של מוצר דיגיטלי לא ינתן החזר כספי. כל מחלוקת בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בבית-משפט. אנו לא אחראיים לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. אנו רשאים לשנות את האתר ואת התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לרבות היצע מוצרים ומחיריהם. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לפצות את בעלי האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל סוג, לרבות הוצאות משפטיות במלואן. הבוטיק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. הבוטיק מחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.